help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 10 juli 2015 tot uitvoering van artikel 4, § 3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten, wat betreft de bepaling van de voorwaarden waaraan een fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar afgeboekt te kunnen worden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 10/07/2015
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/08/2015
Edition:2
Page:53878
Avis du Conseil d'Etat 57582
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2015

Période de vigueur du 01/07/2015 au ...