help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/2016
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2016
Editie:1
Pagina:22980
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 58742
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/02/2016

Art. 7, §§ 1 en 2: 16/07/2016

Overgangsbepalingen: art. 77 tot 80

Periode van geldigheid van 29/02/2016 tot ...