help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van 21 december 2016 tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 1 april 2016 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2016
Pagina:92152
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2017

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.