help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2016
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2017
Pagina:12794
Advies van de Raad van State 59466
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering en uiterlijk op 24/04/2017 ("drie maanden na de publicatie")

Overgangsbepalingen: art. 22, eerste lid: op de beroepen die werden ingediend vóór de inwerkingtreding van DVO 09/12/2016 zijn de artikelen 19, 20, 21, 33, 35, 40, 41 en 42 van DVO 04/04/2014 en de artikelen 16.4.39 en 16.4.44 van DVO 05/04/1995 van toepassing, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van DVO 09/12/2016.

Temporeel toepassingsgebied: art. 22, tweede lid: op de vernietigingsarresten die worden uitgesproken na de inwerkingtreding van DVO 09/12/2016 zijn de artikelen 37 en 38 van DVO 04/04/2014 van toepassing zoals gewijzigd door DVO 09/12/2016.
Periode van geldigheid van 24/04/2017 tot ...