help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2017
Pagina:63593
Advies van de Raad van State 59919
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/06/2017 tot ...