help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/2017
Pagina:66694
Advies van de Raad van State 61418
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "dit besluit is van toepassing op de in artikel 6, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen bedoelde stopzettingen die plaatsvinden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit".

Periode van geldigheid van 01/07/2017 tot ...