help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2018
Editie:2
Pagina:58350
Advies van de Raad van State 62944
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2018

Art. 6 tot 10 (Hoofdstuk 4): 01/01/2020 (uiterste datum; zie art. 31, tweede lid: de Koning kan een voorafgaande datum bepalen.)
Art. 20 en 26, 1°: 01/01/2019

Temporeel toepassingsgebied: krachtens artikel 27 is deze wet van toepassing op alle dossiers die bij de Deposito-en Consignatiekas openstonden op het ogenblik van zijn inwerkingtreding.

Overgangsbepalingen: art. 28 en 29

Periode van geldigheid van 01/09/2018 tot ...