help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 14 mei 2018 houdende vaststelling van de projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van de 12de oproep in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/05/2018
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/08/2018
Page:66148
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 03/09/2018 au ...
Remarques Dit besluit werd enkel als voorbeeld opgenomen. Behalve dit voorbeeld, bevat de databank geen ministeriële besluiten tot vaststelling van projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van nieuwe oproepen, in uitvoering van art. 10, 11 en 18 BVR 30/09/2016 'betreffende het Pendelfonds'.