help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juni 2019 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2019
Pagina:62043
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...