help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/2019
Pagina:77449
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2019 (art. 91)

Art. 67: 22/08/2019 ("op de tiende dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 85 tot 90

Periode van geldigheid van 22/08/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 84: "De provinciale reglementen, aangenomen ter uitvoering van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen,
worden van rechtswege opgeheven".