help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 september 2020 tot vastlegging van maximale ontginningsdiepten voor de exploitatie van zand en grind in de Belgische zeegebieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2020
Pagina:69708
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - numéro de rôle : 67901 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - rolnummer : 67901
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2021 (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot ...