help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van de bijkomende tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van gedialyseerde rechthebbenden, van kankerpatiënten en in het kader van de revalidatie in geval van vervoer met een ziekenwagen wegens de gezondheidsmaatregelen genomen in het kader van de COVID-19 pandemie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2020
Editie:2
Pagina:73812
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: 01/03/2020 (art. 3)

Betreffende de toepassingsmodaliteiten bedoeld in artikel 2, derde lid: zie art. 3 van MBFO 19/02/2021: van toepassing vanaf 08/03/2021 (datum van bekendmaking van MBFO 19/02/2021)

Buitenwerkingtreding: oorspronkelijk bepaald op 31/08/2020 (art. 3) en uitgesteld tot de volgende data: 30/11/2020, 30/06/2021 en 31/03/2022 (zie de analyse van art. 3).

TT

Periode van geldigheid van 01/03/2020 tot 31/03/2022