help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 portant exécution de l'article 95, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/2020
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/2020
Editie:1
Pagina:81363
Advies van de Raad van State 68015
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019 (art. 12)

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...
Opmerkingen Acte relatif à des matières transférées par la Communauté française; uniquement applicable en région de langue française.