help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/2021
Pagina:95631
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 69682 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 69682
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 01/07/2021 (art. 5, eerste lid)
Art. 2: 01/01/2022 (art. 5, tweede lid)
Art. 3: 01/01/2023 (art. 5, derde lid)
Art. 4: 01/01/2024 (art. 5, vierde lid)

Periode van geldigheid van 01/07/2021 tot ...