help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 oktober 1989 tot wijziging van bepaalde wetten en besluiten ingevolge de omvorming van het Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten tot de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/1989
Pagina:19267
Advies van de Raad van State 18148
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 19