help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 2021 tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de conventionele disponibiliteit toegekend krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 december 2020 en 20 april 2021 tussen Brussels Airport Company en de vakorganisaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/12/2021
Pagina:117185
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 70039
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2021 (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/02/2021 tot ...