help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 december 2021 tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2021
Editie:1
Pagina:126266
  • 21/12/2023 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 5, 7 tot 75, 89 tot 91, 102, 103, 106 tot 108 en 113 tot 119
Advies van de Raad van State 70024
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 76 tot 78: 18/12/2021 (art. 88, eerste lid)
Art. 79 tot 86 en 89: 31/12/2021 (art. 88, tweede lid en art. 90)
Art. 92: 01/09/2021 (art. 93)
Art. 94: a) inwerkingtreding: 01/12/2021 (art. 95, eerste lid); b) buitenwerkingtreding: 01/06/2022 (art. 95, tweede lid), de Koning kan deze datum aanpassen "teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-pandemie" (art. 119)
Art. 96 tot 101: a) inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 118); b) buitenwerkingtreding: 01/06/2022 (art. 101), de Koning kan deze datum aanpassen "teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-pandemie" (art. 119)
Art. 102 en 103: dag van bekendmaking (art. 118)
Art. 104 en 105: a) inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 118); b) buitenwerkingtreding: 01/06/2022 (art. 105), de Koning kan deze datum aanpassen "teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-pandemie" (art. 119)
Art. 106 tot 108: dag van bekendmaking (art. 118)
Art. 109 tot 112: a) inwerkingtreding: 10/12/2021 (art. 112, eerste lid); buitenwerkingtreding: 01/06/2022 (art. 112, tweede lid), de Koning kan deze datum aanpassen "teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-pandemie" (art. 119)
Art. 113 tot 117: a) inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 118); b) buitenwerkingtreding: 01/06/2022 (art. 117), de Koning kan deze datum aanpassen "teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-pandemie" (art. 119)

Temporeel toepassingsgebied:
Art. 25: "van toepassing op de vacatures die na de inwerkingtreding van deze bepalingen in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd" (art. 73)
Art. 26: "van toepassing op de personen die na de inwerkingtreding van deze wet zijn geslaagd voor het mondelinge evaluatie-examen" (art. 74, eerste lid)
Art. 27 en 29: "van toepassing op de vacatures die na de inwerkingtreding van deze bepalingen in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd" (art. 73)

Overgangsbepalingen: art. 74, tweede en derde lid en art. 87

Periode van geldigheid van 01/09/2021 tot ...