help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 252545 van 23 december 2021

"Article 1er. Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et l'arrêté royal du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 précité sont annulés.

Article 2. Les effets des articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et de l'arrêté royal du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 précité sont maintenus jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt."ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2021
Nummer: 252545
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 18/02/2022
Pagina:14023
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking:
1) wat betreft de gedeeltelijke vernietiging van het KB 22/12/2016: 22/12/2016 (datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen) maar handhaving van de gevolgen van de artikelen 7 tot 10, 12 tot 15 en 18 van het KB 22/12/2016 tot de datum van uitspraak van het arrest (art. 2)

2) wat betreft de vernietiging van het KB 24/01/2017: 24/12/2021 wegens de handhaving van de gevolgen van de vernietigde akte tot de datum van uitspraak van het arrest (art. 2)

Periode van geldigheid van 22/12/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 3: schort de verdere uitspraak op
Art. 4: stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof