help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 januari 2022 tot wijziging van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd "Koninklijke Muntschouwburg" en tot wijziging van de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2022
Pagina:14412
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 5 en 12: 01/01/2017 (art. 13)

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...