help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 2022 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2023
Pagina:6044
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 72344
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/01/2023 tot ...