help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 mei 2023 betreffende de toediening van difterie-antitoxine en de daarmee verband houdende geneesmiddelenbewaking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2023
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/2023
Editie:1
Pagina:46162
Advies van de Raad van State 73272
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 17/05/2023 (art. 5: "de dag volgend op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Buitenwerkingtreding: 31/12/2025 (art. 5)

TT

Periode van geldigheid van 17/05/2023 tot 31/12/2025