help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 mei 2023 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het gespecialiseerd middenkader van de politiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/2023
Pagina:54962
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73358 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73358
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2023 (art. 37, eerste zin)

Overgangsbepalingen: art. 37, tweede zin

Periode van geldigheid van 01/03/2023 tot ...