help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 14 juli 2023 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/07/2023
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/08/2023
Page:70106
Avis du Conseil d'Etat 72576
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering en uiterlijk op 31/12/2024 (art. 20)

Temporeel toepassingsgebied: van toepassing op de besluiten, vermeld in art. 4.8.2, 1° en 2°, VCRO, en art. 45, eerste lid, DVO 25/04/2014 'betreffende complexe projecten' (...) die zijn genomen vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit decreet. (art. 19)

Période de vigueur du 31/12/2024 au ...