help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 14 december 2023 tot verlenging van de gevolgen van de ordonnantie van 4 december 2020 tot toekenning van een uitzonderlijke vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning aan de FOD Justitie voor het tijdelijke gebruik van de voormalige hoofdzetel van de NAVO voor gerechtelijke doeleinden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/2023
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/2023
Pagina:119534
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/12/2023 (art. 3: "op de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 19/12/2023 tot ...