help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 februari 2024 houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2380 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 tot wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2024
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/2024
Editie:1
Pagina:16072
  • 01/03/2024 (Rechtzetting)
    1) Hoofding;
    2) Parlementaire stukken.
Advies van de Raad van State 74806
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/02/2024 tot ...