help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 1989 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1987 gewijzigd bij de het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1988 en 1 maart 1989 tot uitvoering van het decreet van 24 januari 1985 houdende instelling van een investeringsfonds ter verdeling van de subsidie van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van gemeenten worden uitgevoerd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/1989
Pagina:14344
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989