help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 21 september 1989 houdende afwijking voor de gesubsidieerde contractuelen (Geko's) in het onderwijs van de Franse Gemeenschap tewerkgesteld in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op de bepalingen van artikel 97, §§ 1 en 2 van de programmawet van 30 december 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/1989
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/1989
Pagina:18435
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1989