help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van het Arbitragehof nr. 45/88 van 20 januari 1988

«1. Vernietigt in artikel 23 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 "houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de organisatie van de procedure alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten" de woorden "naargelang wie van beiden deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschap".»


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/01/1988
Numéro: 45/88
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/02/1988
Page:1846
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: handhaving van de gevolgen van de gedeeltelijk vernietigde bepaling ten aanzien van alle handelingen van toezicht die voor de dag van de bekendmaking van dit arrest op grond van genoemde bepaling zijn verricht

Période de vigueur du 06/02/1988 au ...