help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 februari 1988 tot wijziging van bijlage I bij het het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/02/1988
Pagina:2632
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 18200
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1988 ("de eerste dag van de maand volgend op die waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 01/03/1988 tot ...