help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 november 1989 houdende de begroting van de Gemeenschappelijke Wetenschappelijke Instellingen en Culturele Zaken voor het begrotingsjaar 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/1989
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1990
Pagina:1849
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1989