help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 1988 houdende machtiging van het Vlaams fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen, tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbende


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1988
Pagina:10248
Advies van de Raad van State 18499
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1987

Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van het Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen bij DVO 24/02/1994, art. 15, iwt. 01/07/1994

Periode van geldigheid van 01/07/1987 tot 01/07/1994