help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 mei 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1968 houdende vaststelling van de zetel en van de werkingsmodaliteiten van het Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven, gewijzigd bij het het koninklijk besluit van 9 juli 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/1987
Pagina:9926
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking