help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juli 1987 tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 december 1980 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van sommige verstrekkingen van opticiens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1987
Pagina:11326
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1987

Periode van geldigheid van 01/08/1987 tot ...