help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 juillet 1986 autorisant le collège des bourgmestre et échevins à déroger à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1984, modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1976 règlant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1986
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/1986
Pagina:14729
Advies van de Raad van State U
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1986