help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 april 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1983 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 179 van 30 december 1982 betreffende de experimenten voor aanpassing van de arbeidstijd in de ondernemingen met het oog op een herverdeling van de beschikbare arbeid en tot vaststelling van het maximumbedrag van de tussenkomst van het Hulpfonds voor de experimenten voor aanpassing van de arbeidstijd in de vermindering van de lonen van de werknemers voor het jaar 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/05/1985
Pagina:6268
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/06/1983
Artikel 3: 01/01/1985