help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 oktober 1985 tot verlenging van de termijnen binnen dewelke sommige collectieve arbeidsovereenkomsten moeten worden ingediend in uitvoering van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1986
Pagina:9801
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/1985