help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van 30 januari 1997 besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van van 2 augustus 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer van ambtenaren van het departement Onderwijs (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/01/1997
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/03/1997
Edition:1
Page:5316
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1997

Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.