help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 30 januari 1997 besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van van 2 augustus 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer van ambtenaren van het departement Onderwijs (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1997
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1997
Editie:1
Pagina:5316
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1997

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.