help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 28 september 1983 tot vaststelling van de openingsuren van de griffie van het Grondwettelijk Hof]
Koninklijk besluit van 28 september 1983 tot vaststelling van de openingsuren van de griffie van het Arbitragehof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/1984
Pagina:2446
Advies van de Raad van State 15678
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking