help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 mei 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1971 tot vaststelling van de datum van ontbinding van het Directorium voor de Kolennijverheid en houdende reglementering van zekere gevolgen ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1980
Pagina:8685
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/10/1971