help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1973, tot vaststelling van de graden van de ambtenaren van de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1978
Pagina:7165
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 31/12/1996 (KB 13/12/1994, art. 5 et/en KB 02/05/1997, art. 1)

Opmerkingen