help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 augustus 1979 betreffende de toelatingsvoorwaarden tot het vijfde vervolmakings- of specialisatiejaar van het secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/1979
Pagina:11996
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking