help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling
[Codex over het welzijn op het Werk - Titel IV (Omgevingsfactoren en fysische agentia), Hoofdstuk VII (Ioniserende straling)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1997
Pagina:18512
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/07/1997 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van artikel 1 tot 29 van dit besluit en zijn bijlagen vormen hoofdstuk VII van titel IV van de Codex over het Welzijn op het Werk