help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 september 1980 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 1977 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/09/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/1980
Pagina:12307
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1979

Periode van geldigheid van 01/10/1979 tot ...