help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 december 1978 betreffende de omrekening van de goudfrank, voorzien in het Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per spoorweg (CIM), in het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg (CIV) en in het Aanvullende Verdrag bij het CIV (CAV)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/1979
Pagina:326
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking