help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 1978 waarbij het koninklijk besluit van 5 oktober 1977 tot vaststelling, wat het Bestuur der Waterwegen, Dienst der Stuwdammen betreft, van de functies waaraan het genot van vrije inwoning is verbonden, toepasselijk wordt verklaard op de ambtenaren van het Wegenfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1979
Pagina:482
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/10/1977