help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 december 1979 tot coördinatie van de uitvoeringsmaatregelen, wat betreft de pensioenen ten laste van de werknemerspensioenregeling, van artikel 4 de wet van 19 juli 1977 tot toekenning van een vergoeding aan de gepensioneerde werknemers en aan de invalide werknemers, en van artikel 149 van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1979
Pagina:14511
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980