help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 15 december 1980 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de agglomeratie Brussel - Uiterste datum voor de uitreiking van de aanvraagformulieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/1980
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/1980
Pagina:14164
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT 31/12/1980