help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 betreffende het aanwendingspercentage voor het aantal lesuren onderwijsvoorrang migranten in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 1997-1998


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 24/06/1997
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 05/08/1997
Page:20014
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/09/1997

TT schooljaar 1997-1998

Période de vigueur du ... au 31/08/1998