help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1976
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1976
Pagina:5096
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 11618
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Te bepalen door de Koning en uiterlijk op 1 januari 1976

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.


Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot 31/12/2014
Opmerkingen